Επαγγελματικό Φυσικό Αέριο

Φυσικό Αέριο για Επαγγελματίες Single Reward
Το προϊόν φυσικού αερίου της Protergia Φυσικό Αέριο Single Reward απευθύνεται σε εμπορικούς πελάτες με κεντρική σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη,
ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ

  Τι κερδίζω;

  • Για μεμονωμένες παροχές ΦΑ χωρίς συνδυασμό παροχής ΗΕ
  • Χαμηλές τιμές βάσει Κόστους με Έκπτωση Συνέπειας
  • Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής
  • Χωρίς Πρόσθετη Συνδρομή
  • Μηδενική Εγγύηση
   με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής

  • Έλεγχο του λογαριασμού και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την υπηρεσία myprotergia
  • ΔΩΡΟ τα 3 Πρώτα Πάγια στη συνέχεια διαμορφώνεται στα 5€/μήνα
  • Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις
  • Χωρίς Ρήτρα Αποχώρησης
  • Χωρίς Δέσμευση Παραμονής
  • Δωρεάν myprotergia: Ο έλεγχος της κατανάλωσης στα χέρια σου!
  • Υψηλού επιπέδου Εξυπηρέτηση

  Χρεώσεις

  * Μετά το τέλος της 24μηνης Διάρκειας της Σύμβασης, οι πελάτες μεταπίπτουν στα αντίστοιχα Βασικά Τιμολόγια με Πάγιο 1€/μήνα

  Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου. Δείτε περισσότερα εδώ. Για το τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας Protergia Value δεν εφαρμόζεται χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής, ούτε μετά τη λήξη της διάρκειας αναστολής της (άρθρο 138 ν. 4951/2022). Σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022, για την κατανάλωση του χρονικού διαστήματος από 01.08.2022 έως την 01.10.2023 (όπως αυτό τυχόν παραταθεί ή μειωθεί με νεότερη νομοθετική ρύθμιση), οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνονται εδώ σε μηνιαία βάση, έως την 20η μέρα του προηγούμενου μήνα από τον μήνα εφαρμογής.

  Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της προσφοράς Double Energy Value, είναι η ύπαρξη ή ταυτόχρονη ενεργοποίηση παροχής ΗΕ, στο ίδιο ΑΦΜ.

  ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

  Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) – Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β’ 2536/23.09.14)
  Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) – Ν.3986/2011 & Ν.4389/2016.
  Ειδικό τέλος (5‰) – Ν.2093/92
  Φ.Π.Α: Όλες οι χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε Φ.Π.Α 6%

  Scroll to Top