Φυσικό Αέριο Για το σπίτι – Double Energy Value

Protergia Double Energy Value ΔΩΡΟ τα 3 πρώτα πάγια για το Φυσικό Αέριο Αυτόνομο
Tώρα Double Energy Value με τιμές βάσει κόστους**! Το Protergia Double Energy Value απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με αυτόνομη σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, καθώς και με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Protergia στο ίδιο ΑΦΜ, και προσφέρει μοναδικά προνόμια
ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ

  Τι κερδίζω;

  • Συνδυασμός Προϊόντων: ΗΕ Οικιακό Value ΦΑ Οικιακό Αυτόνομο Double Value+
  • Χαμηλές τιμές βάσει Κόστους
  • Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις
  • Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής
  • Χωρίς Πρόσθετη Συνδρομή
  • Δωρεάν myprotergia: Ο έλεγχος της κατανάλωσης στα χέρια σου!
  • Υψηλού επιπέδου Εξυπηρέτηση
  • ΔΩΡΟ τα 3 πρώτα πάγια για το Φυσικό Αέριο Αυτόνομο στη συνέχεια διαμορφώνεται στα ΗΕ: 3€/μήνα & ΦΑ: 5 €/μήνα
  • 24μηνη Σύμβαση
  • Χωρίς Ρήτρα Αποχώρησης
  • Χωρίς Δέσμευση Παραμονής
  • Δωρεάν Άμεση Τεχνική Βοήθεια 24X7 για το σπίτι
  • Μηδενική Εγγύηση
   με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής

  Ισχύει για 24μηνη Σύμβαση με 5€ το μήνα πάγιο για κάθε παροχή στο Φυσικό Αέριο Αυτόνομο.

  * Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της προσφοράς Double Energy Value, είναι η ύπαρξη ή ταυτόχρονη ενεργοποίηση παροχής ΗΕ με το πρόγραμμα Protergia Οικιακό Value+, στο ίδιο ΑΦΜ.
  **Σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022, για την κατανάλωση του χρονικού διαστήματος από 01.08.2022 έως την 01.10.2023 (όπως αυτό τυχόν παραταθεί ή μειωθεί με νεότερη νομοθετική ρύθμιση), οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνονται σε μηνιαία βάση, έως την 20η μέρα του προηγούμενου μήνα από τον μήνα εφαρμογής. Για το διάστημα εκτός της Αναστολής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής, βάσει Άρθρου 138,ν.4951/2022, για τον υπολογισμό της Κυμαινόμενης Χρέωσης Προμήθειας, χρησιμοποιείται η Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς (ΜΤΑ) κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh.

  Μετά το τέλος της 24μηνης Διάρκειας της Σύμβασης, οι πελάτες μεταπίπτουν στα αντίστοιχα Βασικά Τιμολόγια με Πάγιο 1€/μήνα

  Scroll to Top