Μηνιαίες τιμές ρεύματος

ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ


  Χρεώσεις προμήθειας Ιούνιος 2023

  Τύπος παροχής Κατανάλωση (kWh/μήνα) Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη τιμή (€/kWh) Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) Τελική χρέωση ενέργειας (€/kWh)
  Οικιακά 0-500 Χωρίς πάγια 0,19435 0,015 0,17935
  Οικιακά 500-1000 Χωρίς πάγια 0,19435 0,0000 0,19435*
  Οικιακά 1001 και άνω Χωρίς πάγια 0,19435 0,0000 0,19435**
  Οικιακά ΚΟΤ Ανεξαρτήτως Χωρίς πάγια 0,19435 0,050 0,14435

  * Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh.
  ** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh.

  Τύπος παροχής Κατανάλωση (kWh/μήνα) Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη τιμή (€/kWh) Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) Τελική χρέωση ενέργειας (€/kWh)
  Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) 0-2000 Χωρίς πάγια 0,19435 0,0000 0,19435
  Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) 2001 και άνω Χωρίς πάγια 0,19435 0,0000 0,19435
  Λοιπά επαγγελματικά (ισχύς άνω των 35kVA) Ανεξαρτήτως Χωρίς πάγια 0,19435 0,0000 0,19435
  Αρτοποιεία (ανεξαρτήτως ισχύος) Ανεξαρτήτως Χωρίς πάγια 0,19435 0,0000 0,19435
  Αγροτικά Ανεξαρτήτως Χωρίς πάγια 0,19435 0,015 0,17935

  *Περιλαμβάνεται πρόσθετη επιδότηση 0,20€/kWh, η οποία θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ.

  Χρεώσεις προμήθειας Μάϊος 2023

  Τύπος παροχής Κατανάλωση (kWh/μήνα) Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη τιμή (€/kWh) Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) Τελική χρέωση ενέργειας (€/kWh)
  Οικιακά 0-500 Χωρίς πάγια 0,209 0,015 0,194
  Οικιακά 501-1000 Χωρίς πάγια 0,209 0,000 0,209*
  Οικιακά 1001 και άνω Χωρίς πάγια 0,209 0,000 0,209**
  Οικιακά ΚΟΤ Ανεξαρτήτως Χωρίς πάγια 0,209 0,050 0,159

  * Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,205€/kWh.
  ** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ)

  Τύπος παροχής Κατανάλωση (kWh/μήνα) Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη τιμή (€/kWh) Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) Τελική χρέωση ενέργειας (€/kWh)
  Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) 0-2000 Χωρίς πάγια 0,209 0,000 0,209
  Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) 2001 και άνω Χωρίς πάγια 0,209 0,000 0,209
  Λοιπά επαγγελματικά (ισχύς άνω των 35kVA) Ανεξαρτήτως Χωρίς πάγια 0,209 0,000 0,209
  Αγροτικά Ανεξαρτήτως Χωρίς πάγια 0,209 0,015 0,194
  Scroll to Top