Μηνιαίες τιμές ρεύματος

ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ


  Χρεώσεις προμήθειας Φεβρουαρίου 2023

  Τύπος παροχής Κατανάλωση (kWh/μήνα) Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη τιμή (€/kWh) Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) Τελική χρέωση ενέργειας (€/kWh)
  Οικιακά 0-500 Χωρίς πάγια 0,245 Θα ανακοινωθεί σύντομα Θα ανακοινωθεί σύντομα
  Οικιακά 500-1000 Χωρίς πάγια 0,245 Θα ανακοινωθεί σύντομα Θα ανακοινωθεί σύντομα
  Οικιακά 1001 και άνω Χωρίς πάγια 0,245 Θα ανακοινωθεί σύντομα Θα ανακοινωθεί σύντομα
  Οικιακά ΚΟΤ Ανεξαρτήτως Χωρίς πάγια 0,245 Θα ανακοινωθεί σύντομα Θα ανακοινωθεί σύντομα

  * Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,168€/kWh.
  ** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,258€/kWh.

  Τύπος παροχής Κατανάλωση (kWh/μήνα) Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη τιμή (€/kWh) Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) Τελική χρέωση ενέργειας (€/kWh)
  Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) 0-2000 Χωρίς πάγια 0,245 Θα ανακοινωθεί σύντομα Θα ανακοινωθεί σύντομα
  Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) 2001 και άνω Χωρίς πάγια 0,245 Θα ανακοινωθεί σύντομα Θα ανακοινωθεί σύντομα
  Λοιπά επαγγελματικά (ισχύς άνω των 35kVA) Ανεξαρτήτως Χωρίς πάγια 0,245 Θα ανακοινωθεί σύντομα Θα ανακοινωθεί σύντομα
  Αρτοποιεία (ανεξαρτήτως ισχύος) Ανεξαρτήτως Χωρίς πάγια 0,245 Θα ανακοινωθεί σύντομα Θα ανακοινωθεί σύντομα
  Αγροτικά Ανεξαρτήτως Χωρίς πάγια 0,245 Θα ανακοινωθεί σύντομα Θα ανακοινωθεί σύντομα

  *Περιλαμβάνεται πρόσθετη επιδότηση xxx€/kWh, η οποία θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ.
  **Περιλαμβάνεται πρόσθετη επιδότηση xxx€/kWh, η οποία θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ.

  Χρεώσεις προμήθειας Ιανουαρίου 2022

  Τύπος παροχής Κατανάλωση (kWh/μήνα) Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη τιμή (€/kWh) Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) Τελική χρέωση ενέργειας (€/kWh)
  Οικιακά 0-500 Χωρίς πάγια 0,459 0,330 0,129
  Οικιακά 501-1000 Χωρίς πάγια 0,459 0,280 0,179*
  Οικιακά 1001 και άνω Χωρίς πάγια 0,459 0,190 0,269**
  Οικιακά ΚΟΤ Ανεξαρτήτως Χωρίς πάγια 0,459 0,378 0,081

  * Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,168€/kWh.
  ** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,258€/kWh.

  Τύπος παροχής Κατανάλωση (kWh/μήνα) Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη τιμή (€/kWh) Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) Τελική χρέωση ενέργειας (€/kWh)
  Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) 0-2000 Χωρίς πάγια 0,459 0,292* 0,167
  Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) 2001 και άνω Χωρίς πάγια 0,459 0,134 0,325
  Λοιπά επαγγελματικά (ισχύς άνω των 35kVA) Ανεξαρτήτως Χωρίς πάγια 0,459 0,134 0,.325
  Αγροτικά Ανεξαρτήτως Χωρίς πάγια 0,459 0.,330** 0,129
  Scroll to Top